De moderne tijd

In 1526 ging de suzereiniteit van Artois, die zich nog in de handen van de koning van Frankrijk bevond, over op de koning van Spanje.

De Dertigjarige oorlog bracht grote verwoestingen met zich mee.  Lens 1647
De stad werd om beurten ingenomen en heroverd door de strijdende partijen, geplunderd en verwoest, eerst door de Fransen en vervolgens door de Spanjaarden. De naam van Lens wordt verbonden met de grote veldslag van 20 augustus 1648, waarin de Prins van Condé de Spanjaarden overwon. Deze veldslag maakte een einde aan de Dertigjarige oorlog en inspireerde Boileau tot de volgende bekende verzen: 'Hier heb jij, Grand Condé, tijdens deze beroemde veldslag waar jouw arm de Rijn, Schelde en Ebro deed trillen ...'. Daarna, in de lofrede bij de begrafenis van de Prins van Condé, herinnerde Bossuet: 'Lens, een mooie naam in Frankrijk ...' Later werd één van de arbeiderswijken van Lens langs de weg naar Lille naar Grand Condé genoemd. Het akkoord van de Pyreneeën verstevigde in 1659 deze Franse overwinning en verzekerde de Franse heerschappij over Artois.

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer