De ecologische wijken van Louvre-Lens

5 mijnwerkerswijken, waarvan er 4 tot het werelderfgoed van Unesco behoren, zijn hierbij betrokken: De wijken Cité des Provinces, Cité Jeanne d'Arc, Cité du 9, Cité du 4 en Cité du 12/14.

3 hoofddoelstellingen: Het architecturale, stedelijke en landschappelijke erfgoed handhaven dat is overgeërfd uit de 19e eeuw; openbare ruimtes en woningen moderniseren op basis van ecologische doelstellingen en duurzame ontwikkeling; de toegang van de bewoners bevorderen tot cultuur, gekoppeld met het Louvre-Lens en de andere culturele spelers in het gebied. Prioriteit is de oplossing van het probleem van de ondermaatse huisvesting en te beginnen met de eerste afbraakwerken.

Op langere termijn (10-20 jaar): herstructurering van de wijk, verbetering en aanpassing aan de huisvestingsnormen, de sociale diversiteit in deze wijken bevorderen.

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer