De wijk Cité des Provinces

Meer dan 500 gerenoveerde woningen / een investering van 40 miljoen euro.

?De wijk Cité des Provinces, gebouwd in 1925, heeft 3 troeven: een architecturale, stedelijke en landschappelijke. Deze troeven maken de wijk een van de belangrijkste elementen in het kanditaatsdossier van het steenkoolbekken voor een opname in het Werelderfgoed van UNESCO.

Ze maakt deel uit van de ecologische wijken van het Louvre, net als de wijk Cité Jeanne d'Arc, de Cité du 9, de Cité du 4 en de Cité du 12/14. De wijk, die zich in de onmiddellijke nabijheid van het Louvre-Lens, de mijnterrils van 11/19 en het Bollaert-Delelis-stadion bevindt, zal binnenkort doorkruist worden door een toeristische wandeling met erfgoedthema. 

De werkzaamheden onder leiding van verhuurder SIA Habitat zullen op termijn 543 huizen betreffen en zijn goed voor een bedrag van 40 miljoen euro, ofwel 67.000 euro per woning.

Deze investering en bouwwerken zijn vergelijkbaar met die in Grande Résidence. De huizen zullen worden gerenoveerd zodat het energieverbruik viervoudig wordt verlaagd en tegelijk het historische karakter van de wijk wordt gehandhaafd. De bewoners hebben onlangs een brief ontvangen om hen te verwittigen van de komende aanpassingswerken. Ze zullen worden uitgenodigd op ontmoetingen, opdat zij de actoren worden van de renovatie van hun wijk. De verhuurder gaat uit van hun verwachtingen en behoeften ter verhoging van hun levenscomfort.

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer