Het label Pays d'Art & d'Histoire (Land van Kunst en Geschiedenis)

Contact

Pôle Patrimoine
Maison syndicale des mineurs
32 rue Casimir Beugnet
62300 LENS
Tel : +33 (0) 3 21 67 66 62
Send an Email

De stedelijke agglomeratie Lens-Liévin heeft in 2008 het label Pays d'art et d'histoire behaald. 

Dit label wordt toegekend door het Ministerie van Cultuur en Communicatie aan gemeenschappen die begaan zijn met de leefomgeving en betrokken zijn in een globaal beleid voor bescherming en opwaardering van het erfgoed bij het publiek. 

Het erfgoed, een evoluerend begrip

Het woord erfgoed wordt in het algemeen geassocieerd met oude gebouwencomplexen, zoals kerken of kastelen. Tegenwoordig is het begrip erfgoed uitgebreid tot talrijke bestanddelen van onze omgeving, van de meest verafgelegen periodes tot vandaag: het landschapserfgoed, het industriële, militaire of niet-materiële (knowhow, plaatselijke talen) erfgoed. De actie Pays d'art et d'histoire wil rekening houden met al deze elementen, die bijdragen tot de identiteit van een streek, haar verleden, heden en toekomst.
De Steden en streken van kunst en geschiedenis vormen een nationaal netwerk dat de uitwisseling van de meest innoverende methodes toelaat. De regio Nord-Pas-de-Calais telt vijf Steden van kunst en geschiedenis: Lille, Roubaix, Boulogne-sur-Mer en Saint-Omer. De Streek van kunst en geschiedenis Lens-Liévin is de eerste in de regio en, wat het aantal inwoners betreft, één van de omvangrijkste in Frankrijk. 

Een kans voor de streek Lens-Liévin

Het behalen van het label Pays d'art et d'histoire is tegelijk een erkenning door de Staat van de rijkdom van het plaatselijke erfgoed en van de vaardigheden van de gemeenschap op het gebied van territoriale ontwikkeling.
De Erfgoedpool die de initiatieven van de Streek van kunst en geschiedenis Lens-Liévin coördineert en implementeert, stelt een programma met bezoeken op voor heel het jaar, organiseert activiteiten voor de plaatselijke bevolking en de toeristen en organiseert bezoeken en workshops voor scholieren. De pool staat tot uw beschikking en bestudeert aandachtig elk projectvoorstel.

 

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer