Euralens ... een metropool krijgt vorm

EURALENS is een enorm gebiedsontwikkelingsproject met als doelstelling het vastleggen en uitvoeren van een groot stedelijk en landschappelijk veranderingsproject, dat rekening houdt met de geschiedenis van het mijnbekken. Hiervoor werd een werd een stuurgroep samengesteld. De groep bestaat uit de steden Lens, Liévin, Loos-en-Gohelle en de stedelijke agglomeratie Lens-Liévin.

Contact

Euralens  
Tel.: +33 (0)3 21 69 82 00
www.euralens.org

De leden van de associatie

Euralens groepeert in de vorm van een associatie, op basis van de territoriale gemeenschappen, de gemeenten van de twee agglomeraties Lens-Liévin en Hénin-Carvin, hun respectievelijke agglomeratiegemeenten, het Departement Pas-de-Calais en de Regio Nord–Pas-de-Calais, die als voorzitter optreedt.

Euralens verenigt ook de actoren van de economische gemeenschap, met de vertegenwoordigers van de Kamer van koophandel en industrie van Lens en de regionale Kamer van koophandel en industrie. 

Andere leden zijn:het Louvre, de metropool Lille, de vereniging Louvre-Lens (A2L), de universiteit van Artois, de Racing Club de Lens, de vervoersmaatschappijen, zoals het SNCF en het Syndicat mixte des transports, maar ook culturele en toeristische spelers die nauw betrokken zijn bij het toekomstige museum, en de Mission Bassin minier (missie van het steenkoolbekken) die een bijzondere rol speelt op het vlak van technische ondersteuning.

De stuurgroep

De teams die kandidaat zijn voor deze stuurgroep onderstrepen allemaal de nauwe band met de metropool Lille, het project Euralens en in ruimere zin het steenkoolbekken, door de nadruk te leggen op de kansen verbonden met de komst van het Louvre-Lens voor de transformatie van het imago en de aantrekkelijkheid van het gebied. 

Het team Desvigne-Portzamparc werd weerhouden. Deze twee figuren met nationale en internationale naam geven een nieuwe visie op de mijnwerkerswijken, die getransformeerd worden in 'grote tuinwijken'.

Ze beschouwen het gebied als een archipel samengesteld uit eilanden: de mijnwerkerswijken Het is belangrijk ze met elkaar te verbinden, te verenigen en tegelijkertijd de groene ruimtes te bewaren. Daarom stellen ze voor de bestaande groene omkadering uit te breiden en op te waarderen, naar het model van de Amerikaanse parken.

Het team wil van Euralens een toonbeeld maken van de transformatie van individuele huisvesting in Frankrijk.

Het team stelt voor om meerdere polen van geconcentreerde dichtheid te realiseren. Het benadrukt het belang van de pool met TGV-station en stelt voor om de spoorwegen te gebruiken als een schakel in de groene omkadering en zo een 'groen perron' in de richting van het museum te creëren.

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer