LENS in verandering

Lens zet zijn metamorfose verder ... Opkomst van een stad, centrum van een nieuwe regionale metropool

We are currently seeing the birth of Lens as a major city, occupying the 2nd place as a focal point in the region"

Daniel PERCHERON

De grote projecten voor stadsontwikkeling in Lens: 

  • Opwaardering van de architecturale kwaliteit en kwaliteit van het erfgoed van de mijnwerkerswijken
  • Herstructurering van de Bollaert-wijk: de natuurlijke band tussen de site van het Louvre-Lens, de stationswijk en het stadscentrum
  • Creatie van het eerste adres voor de tertiaire en horecasector in de streek: de stationswijk
  • Implantatie van commerciële voorzieningen voor 6.000 tot 7.000 m²  in het stadscentrum: de République-wijk
  • Globale denkoefening over het verkeer en de parkeersituatie: prioriteit voor innoverende transportmethoden en het uitwerken van een openbare aanbesteding voor een systeem van betalend parkeren 

Euralens heeft het team ontwerpers met internationale faam Desvigne-Portzamparc aangeduid om een blauwdruk uit te werken voor het gebied en om de coördinatie te verzorgen van de stedelijke en landschappelijke projecten op dit grote gebied van ongeveer 1.100 hectaren.

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer